31-07-2008
NAKON PUNIH 26 GODINA FRA ŽELJKO PAURIĆ, REKTOR CRKVE SV. KRIŽA I GVARDIJAN SAMOSTANA U TVRĐI, NAPUŠTA OSIJEK
31-07-2008
KONCERT ZAHVALE PATERU ŽELJKU PAURIĆU
22-07-2008
KONCERT U FRANJEVAČKOJ CRKVI - Katedralni zbor mladih iz Osnabrücka
12-07-2008
NA OLJK-U OTVORENA IZLOŽBA MLADE SLIKARICE ANE ŽANIĆ
12-07-2008
KONCERT KOMORNOG ORKESTRA “FRANJO KREŽMA”
07-07-2008
PRVI SOLISTIČKI KONCERT SOPRANISTICE TAMARE ŠARLIJA
Franjevački samostan i crkva sv. Križa u Tvrđi


Prave potvrde o postojanju franjevačkog samostana u gradu na Dravi u predtursko doba nisu povijesno utemeljene. Doduše, tradicija iz toga doba spominje franjevce u obližnjem selu Antinu, ali stvarnih dokaza o postojanju franjevačke kuće u tom mjestu nadomak Osijeka do današnjih dana nema. ............ više >>>
MIR i DOBRO
Posjetite web stranicu
Udruge MIR I DOBRO >>
Gospa Osječka - Čuvarica grada >>
M E D I T A C I J E
Pogledajte tjedna
razmatranja Evanđelja >>
N a š ...c a r i t a s !
Kruh sv. Antuna >>