Bratstvo - FSR
 

Franjevački svjetovni red ili FSR ustanovljen je u nadahnuću i po djelovanju svetoga Franje Asiškoga (1182-1226). Sv. je Franjo osnivač triju Franjevačkih redova: Prvoga (muški, franjevci -redovnici), Drugoga (ženski, klarise - po sv. Klari) i Trećega (za ljude u svijetu). Zato se Franjevački svjetovni red (FSR) dugo nazivao i "Treći red sv. Franje", a pripadnici toga Reda, "trećoreci". U Franjino vrijeme neposredno poslije njega to su bila braća i sestre koji su željeli živjeti po primjeru sv. Franje, ali ostajući u svijetu.

Braća i sestre (tako se međusobno nazivaju i osjećaju) svoje zajedništvo na najkonkretniji način proživljavaju u malim bratstvima ili zajednicama FSR-a vezanim uz samostane i župe. Takve zajednice imaju također svoje vodstvo u koje je uključen i tzv. duhovni asistent (to je redovito svećenik - franjevac).Braća i sestre žive evanđelje po primjeru sv. oca Franje i čine sve da se na taj način posvete intenzivnom duhovnim životom. Imaju svoja pravila, duhovnu svrhu i sredstva posvećenja. Oni služe u Crkvi, pomažu svojoj braći u bijedi i načinom života u svojim društvenim i obiteljskim obvezama nastoje biti uzor.

Za početak FSR-a u Osijeku uzima se 1712. godina i osnivanje Bratovštine pojasa sv. Franje ili kordigera, koju je car Josip II. ukinuo 1784. Nakon toga 1882. osnovan je Treći red sv. Franje, a djelovao je do kraja drugog svjetskog rata. Tada je zamro do 1960., kada počinje karitativo djelovati i osniva Caritas u Osijeku. Uvijek su bili na usluzi crkvi i samostanu u duhovnom i materijalnom pogledu. Od 2000. novim preustrojem FSR-a u Franjevačkom samostanu u Tvrđi je sjedište Osječkog područnog bratstva sv. Antuna Padovanskog, koje obuhvaća Đakovačku i Srijemsku, Subotičku i dijelom Požešku biskupiju.